03136515716 - 18
457
456

شرکت بهاران تولید کننده و وارد کننده انواع کودهای شیمیایی

محصولات تولیدی شرکت با نام تجاری بهاران:

کود مایع کلات های آهن و روی ودِنس کلات آهن و روی جهت اصلاح خاک و تأمین هم زمان آهن و روی
کودهای میکرومعدنی نوع A ، B و میکرو پتاس معدنی جهت رفع کمبود عناصر ریز مغذی گیاهان

Brand Image
Brand Image